Prime Realty Investment - Инвестиционна компания в България

Нашите услуги/цени

Нашите услуги и цени

 

 

1. Оглед на обекти с брокер

Целта на огледа е да се получи пълна информация, необходима за взимане на обективно решение при избора на имот за покупка.

 

 

Безплатно

в рамките на град Варна и близките тур. комплекси

150Евро

южно крайбрежие

120Евро –

 северно крайбрежие

2. Посрещане на летище Варна

безплатно

3. Запазване на хотел, избран от клиента или препоръчан от нашата компания

безплатно

4. Извършване на сделка по покупко-продажба на недвижим имот

На Клиента се предоставя професионална юридическа консултация на всички етапи от оформянето на сделката: от подписването на Предварителен договор до получаване на Нотариален акт за собственост. Подготовка на всички необходими документи.

 

 

3% от стойността на имота, но не по-малко от 1000 Евро

5. Регистрация на ООД, ЕООД.

В случай, че чужд гражданин иска да закупи земя или имот със земя е необходима регистрация на фирма според Българското законодателство. В цената влиза оформянето на всички документи на фирмата: решение, удостоверение, печат, откриване на банкова сметка за внос на уставния капитал 5000лева (2600?). Уставният капитал се изтегля от сметката в пълен размер веднага след регистрацията на фирмата – 10 работни дни.

 

 

600 Евро

 

* Ако закупите имот (земя, апартамент, къща) с нашата компания за повече от 100 000 ? - регистрацията на фирмата ще бъде безплатна.

6. Смяна състава на фирма
(добавяне на нови учредители, промяна на уставния капитал)

 

600 Евро

7. Заем на уставен капитал за срока, необходим за регистрация на фирма.

 

 

200 Евро

8. Предоставяне на юридически адрес за срок от 1 година за регистрация на фирма в България.

 

100 Евро

9. Годишен счетоводен отчет за дейността на фирмата

(подава се през месец Март всяка година)

 

250 Евро

10. Регистрация по Булстат за чужденци, закупуващи апартамент като физически лица
(Булстат картата дава право за  безпрепятствено посещение в България за чужденците, закупили недвижим имот)

 

250 Евро

11. Проект за извънградска къща

20 Евро/м²

12. Строителство на извънградска къща
(до ключ, с проект и комуникации)

от 500 Евро/м²

13. Изменение статута на земя

3 Евро/м²

14. Статут на пребиваване в България за пенсионери

(консултация при подготовка на необходимите документи)

 

1 000 Евро

15. Подготовка на документи за оформяне на статут на пребиваване  (бизнес)
( консултация при подготовка на необходимите документи )

 

1 500 Евро

16. Продажба на Вашия имот чрез нашата компания.

3% от цената

17. Препоръчване на нашата компания на ваши приятели, съседи и т.н.

Фирма "Прайм Риълти Инвестмънт" ще Ви заплати 1,5% от цената на имота, закупен от доведен от Вас клиент.

18. Бизнес покана или покана от българско физическо лице за оформяне на виза.

180 Евро

(Включва изпращането на поканата с куриер)

19. Смяна или регистриране на  партиден номер за електричество и вода

 

200 Евро

20. Деклариране в данъчните служби на имот при покупка

 

100 Евро

21. Съдействие за получаване на кредит за покупка на недвижим имот на територията на България

 

500 – 1000 Евро

 Начало | Компания | Инвестиционни проекти
Имоти за продажба | Контакти | Новини и Статии | Линкове | Карта на сайта
Web design and development: e-varna